Issue 3. May / June 2013 (Panopticon, Jaargang | Volume 34)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Het recht op hulp of het verdwijnen van een maatschappijproject?
Rudi Roose, Maria Bouverne-De Bie

Artikel | Article

PDF
Open Access
Naar een maatschappelijk verantwoorde rechtshulpverlening: juridische bijstand in België aan een grondige herziening toe?
Steven Gibens, Bernard Hubeau
PDF
Open Access
Naleving van de wet en medewerking van burgers met politie: (alleen) een kwestie van procedurele rechtvaardigheid?
Anjuli Van Damme, Lieven Pauwels

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Onder toezicht van justitie: ervaringen van betrokkenen.
Het ontlasten van de gevangenis. Het beperken van recidive. De strijd tegen de straffeloosheid. De kosten reduceren. De detentieschade beperken.
Delphine Vanhaelemeesch
PDF
Open Access
Tucht en gedetineerden met een psychiatrische problematiek
Ciska Wittouck, Freya Vander Laenen, Tom Vander Beken
PDF
Open Access
Actor-Netwerk Theorie: een vernieuwende kijk op cybercriminaliteit?
Wytske van der Wagen, Patrick Van Calster
PDF
Open Access
Op zoek naar delictconcentraties in tijd en ruimte
Rachid Kerkab, Stijn Van Daele

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Jonge slachtoffers, jonge daders?
Gerwinde Vynckier
PDF
Open Access
Social Control and Justice. Crimmigration in the Age of Fear
Olga Petintseva