Het jaarrapport georganiseerde criminaliteit in België 2010 – kernbevindingen

auteurs F. Gérard
  C. Defever
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 33
aflevering 4. Juli / Augustus | July / August 2012
onderdeel Rubriektekst | Editorial note
  Jeugdrecht en jeugdhulp / Juvenile Justice and Youth Care
publicatie datum 1 juli 2012
taal Dutch
pagina 376
Open Access  bekijk het artikel als PDF