De deelname aan herstelbemiddeling als voorwaarde voor invrijheidstelling onder voorwaarden of vrijheid onder voorwaarden: een schending van het principe van vrijwillige participatie

auteur Vicky De Mesmaecker
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 32
aflevering 1. Januari / Februari | January / February 2011
onderdeel Forum
publicatie datum 1 januari 2011
taal Dutch
pagina 39
Open Access  bekijk het artikel als PDF