De duur van het strafproces. Onderzoek naar de termijn waarbinnen een strafprocedure moet of mag worden afgehandeld.

auteurs Paul De Hert
  J. Neven
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 28
aflevering 3. Mei / Juni | May / June 2007
onderdeel Boekbespreking | Book review
publicatie datum 1 mei 2007
taal Dutch
pagina 74
Open Access  bekijk het artikel als PDF