6. November / December | November / December 2003 (Panopticon, Jaargang | Volume 24)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Koken met restjes uit de koelkast. De kruimels van de genocidewet.
Eva Brems

Artikel | Article

PDF
Open Access
Preventie gespiegeld. Preventie m.b.t. de jeugd inzake welzijn en gezondheid.
Dieter Burssens, Paul Goris, B. Melis, J. Van Gils, D. Verdonck, Nicole Vettenburg, J. Walgrave
PDF
Open Access
Acquiescence. Het meten en modelleren van volgzaamheid in twee gebalanceerde ''angst voor criminaliteit''-schalen.
Johan Goethals, L. Pauwels, Stefaan Pleysier, Geert Vervaeke

Forum

PDF
Open Access
De voorwaardelijke invrijheidstelling: Much ado about nothing?
R. Perriëns, Freddy Pieters, P. Piron
PDF
Open Access
Netwerk, samenleving en detentie
F. Janssens

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
JeugdOnderzoeksPlatform (JOP)
K. Ceustermans
PDF
Open Access
Herstelgerichte afhandelingen van delicten gepleegd door minderjarigen: Leerprojecten - gemeenschapsdienst - herstelbemiddeling
An Nuytiens, Sigrid Van Grunderbeeck
PDF
Open Access
Verkeersacademie: de twee zijden van verkeersopvoeding
Joost Van Haelst
PDF
Open Access
Het onderzoeks- en preventieproject ''Opvoedingsondersteuning en Bijzondere Jeugdzorg'': een participatief (actie)onderzoek met en door jongeren in de bijzondere jeugdzorg
V. Carrette
PDF
Open Access
Algemene preventie
M. Defever
PDF
Open Access
Het centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd: een stand van zaken
J. Van Poecke
PDF
Open Access
Het derde bezoek van het CPT aan België: er is weinig veranderd…
G. Smaers
PDF
Open Access
Uitvoering Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Een overzicht
Wilfried Meyvis
PDF
Open Access
De geïnterneerdenpopulatie van Vlaanderen: enkele cijfergegevens
Joris Casselman, S. Devuysere, Geert Vervaeke
PDF
Open Access
De Commissies ter Bescherming van de Maatschappij van Antwerpen, Gent en Leuven: een vergelijking van de geïnterneerdenpopulatie.
Joris Casselman, S. Devuysere, Geert Vervaeke

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
B.E.P. Myjer, De vijftig voorbij. Aantekeningen over het ''Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden'' en de Nederlandse strafrechtspleging, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2002, 47 p.
Eva Brems
PDF
Open Access
P.H. P.H.M.C. Van Kempen, Heropening van procedures door E.H.R.M. Over redres van schendingen van het EVRM in afgesloten strafzaken alsook afgesloten civiele en bestuurszaken, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2003, xxiv + 598 p.
W. Vandenhole
PDF
Open Access
P.P.H.M. Klerks, G.J.E. In ''t Velt, A.PH. Van Wijk, M.M.E.A. Scholter, P.S. Nijmeijer, J.G.M. Van der Velde, De voorhoede van de opsporing. Evaluatie van de kernteams als instrument in de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit. NPA-onderzoeksreeks
Els De Busser
PDF
Open Access
X., Magistraten zonder grenzen. De invloed van het Europese recht op de Nederlandse rechtspleging, Raio-Congres 2002, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2002, 117 p.
Els De Busser
PDF
Open Access
Gert Vermeulen, Tom Vander Beken, E. De Busser, A. Dormaels, Blueprint for an EU Criminal Records Database. Legal, politico-institutional & practical feasibility, Maklu, Antwerpen, 2002, 91 p.
Paul De Hert

Register

PDF
Open Access
Register - jaargang 24, 2003
X.