2. Maart / April | March / April 1989 (Panopticon, Jaargang | Volume 10)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Een herzieningvan de Wet van 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij … onnodig indien niet ernstig
W. Depreeuw

Artikel | Article

PDF
Open Access
De toepassing van artikel 6 E.V.R.M. in strafzaken buiten het stadium van het vonnisrecht (2)
J. Verlinden
PDF
Open Access
Slachtoffers van misdrijven: noden, voorzieningen, beleid. Een visie vanuit het forensisch welzijnswerk
Wilfried Meyvis
PDF
Open Access
Enkele bedenkingen over het opsporings- en vervolgingsbeleid m.b.t. het leefmilieu
P. Morrens
PDF
Open Access
Strafrecht en bescherming van mensenrechten in Colombia
J. Vervaele
PDF
Open Access
Eugenetische benadering van het zogenaamde bezoekrecht
C. Maes

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Sociale grondrechten tussen armoede en mensenrechten. Deel I: Van de Middeleeuwen tot de Franse revolutie.
J. Vervaele
PDF
Open Access
Kriminologie
J. Vervaele
PDF
Open Access
Internationale kinderontvoering door één van de ouders. Ervaringen en perspectieven in verband met de komende bekrachtiging van de verdragen van Luxemburg en ''s-Gravenhage.
Marie-Claire Foblets
PDF
Open Access
Modèle éthologique et criminologie
Cyrille Fijnaut
PDF
Open Access
Doing the business; Entrepreneurship, the Working Class and Detectives in the East End of London
Cyrille Fijnaut
PDF
Open Access
Der Vollzug der Untersuchungshaft
S. De Coninck-Van Noyen
PDF
Open Access
Schuld
C. Van Den Wyngaert
PDF
Open Access
Koning Boudewijnstichting, Armoede en bestaansonzekerheid
L. De Vreese
PDF
Open Access
Rechtspleging, wat is dat eigenlijk?
L. De Vreese
PDF
Open Access
De toelating van raadslieden tot het potentiële verdachtenverhoor
Willy Bruggeman