Naar een nieuw kwaliteitsdecreet voor zorg en welzijn?

auteurs Johan Boxstaens
  Bart Claes
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang I Volume 42
aflevering Issue 5. September-October 2021
onderdeel Rubriektekst | Editorial note
  Maatschappelijke Dienstverlening / Social Work
publicatie datum 4 oktober 2021
taal Dutch
pagina 452