Issue 3. Mei-Juni 2020 (Panopticon, Jaargang I Volume 41)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Zwarte dozen binnen het huidige radicaliseringsonderzoek
Wim Hardyns, Gert Vermeulen, Lana De Pelecijn, Stef Decoene

Artikel | Article

PDF
Open Access
De radicaliseringsmachine: ervaringen van geviseerde gemeenschappen uit Molenbeek en Verviers
Mattias De Backer, Erik Claes, Tom Flachet, Ali Moustatine, Hassan Bousetta
PDF
Open Access
De Belgische gecoördineerde analyse van de dreiging, van de actie en van de informatieflux: van AGG over OCAD naar (de toekomst van) het ‘Actieplan Radicalisme’
Matthias Van Hoey

Forum

PDF
Open Access
De kruimels van het Kalifaat
Het repatriëringsdilemma rond de Belgische foreign terrorist fighters en hun families
Sigrid Raets, Elise Blondeel

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Politieke ontwikkelingen binnen het veiligheidsbeleid: een democratisch probleem of een democratische kans?
Verslag van de panelsessie ‘Criminologie en strafrechtstheorie’ van de studiedag ‘40 Jaar Panopticon’ van 6 februari 2020
Aurore Vanliefde
PDF
Open Access
Na internering, tijd voor zorg voor gedetineerden en personen met een drugproblematiek
Ciska Wittouck, Freya Vander Laenen
PDF
Open Access
Een paneldiscussie over de nationale slachtofferschapsenquête: Kunnen of moeten we naar een Veiligheidsmonitor 2.0?
Wim Hardyns, Thom Snaphaan, Patrizia Klinckhamers, Dirk Moons, Stefaan Pleysier, Philip Willekens
PDF
Open Access
Inleiding bij de deelrubriek ‘Penologie & Victimologie’, Panopticon, 2020/3
Eric Maes
PDF
Open Access
Evoluties in het slachtofferbeleid 2000-2020
Ivo Aertsen
PDF
Open Access
Het einde van de voorwaardelijke invrijheidstelling
Rudy Van De Voorde
PDF
Open Access
Werken met gedetineerden in België anno 2020: een pleidooi voor een ‘whole-system’- aanpak
Neil Paterson

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Understanding and Reducing Prison Violence
Elien Goossens
PDF
Open Access
Het seculiere experiment
Maarten Colette