Percepties van de Vlaamse burger over corruptie

auteur Arne Dormaels
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2012
aflevering 24. Integriteit en Deontologie
onderdeel Artikelen
publicatie datum 3 september 2012
taal Dutch
pagina 29
samenvatting

Onderzoek heeft aangetoond dat percepties van corruptie doorheen de tijd kunnen wijzigen. Bovendien variëren percepties van corruptie binnen en tussen groepen (Peters & Welch, 1978; Jackson & Smith, 1996; Johnston 1996). Persoonlijke achtergrondvariabelen zoals geslacht, leeftijd en sociale status en anderzijds situationele kenmerken zoals de aard van de steekpenning en de wederdienst blijken de beoordeling van een situatie als ‘corrupt’ te beïnvloeden. Ondanks de belangrijke inzichten die onderzoeken naar percepties van corruptie genereerden merken we op dat perceptiestudies zich in het verleden beperkten tot ‘politieke’ corruptie. Algemene inzichten over de maatschappelijke betekenis van corruptie kunnen op basis van deze onderzoeken moeilijk worden geformuleerd. Steunend op de theoretische inzichten van Peters en Welch (1978) werd een vragenlijst geconstrueerd. Aan de hand van deze vragenlijst werd bij de Vlaamse burger gepeild naar zijn of haar perceptie van corruptie. In deze bijdrage wordt de perceptie van de Vlaamse burger over corruptie geanalyseerd.