Organisatorische uitdaging verbonden aan multiple community policing @ be

auteur Marleen Easton
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2010
aflevering 15. Policing multiple communities
onderdeel Artikelen
publicatie datum 18 mei 2010
taal Dutch
pagina 49
samenvatting

Deze bijdrage heeft als doel in te zoomen op twee conflicterende logica’s die opduiken bij politiewerk in multiculturele buurten op basis van recent empirisch onderzoek (Easton, et al., 2009a). Daaruit blijkt dat dé gemeenschap in multiculturele buurten niet bestaat en er zich een diversiteit aan groepen binnen multiculturele buurten ‘bewegen’. Deze groepen laten zich niet ‘vangen’ in de geografische afbakening van een buurt en hanteren een eigen probleemdefiniëring. Tegenover deze logica staat dat het politiewerk organisatorisch in grote mate wordt aangestuurd door een geografische logica. Deze conflicterende logica’s uiten zich o.m. in de vorm van ‘overpolicing’ en ‘underpolicing’ in multiculturele buurten. Deze uitingsvormen worden in deze bijdrage toegelicht met aandacht voor de implicaties ervan voor het politiewerk op het terrein. Vanuit deze reflectie wordt een organisatorische uitdaging geschetst voor de toekomst van de gemeenschapsgerichte politiezorg in multiculturele buurten.