Een nieuwe politietop in ’t vizier

authors Estelle Hanard
  Patricia Scharff
  Lesly Delalleu
  Frederik Delmotte
  Nele Knockaert
  Anke Stakenborg
  Ruben Depaepe
  Yves Geyskens
  Vincent Janssens
  Carla Lonneville
  Karen Plasschaert
  Nadine Bergmans
  Reiner Smets
  Yasmine Vandenbossche
  Dominique Eeckhout
  Jurgen Van den Eynde
journal Panopticon (ISSN: 771-1409)
volume Jaargang I Volume 40
issue Issue 6. November / December 2019
section Rubriektekst | Editorial note
  Opsporing en politie / Police and Investigation
date of publication Jan. 28, 2020
language Dutch
pagina 505
abstract

In het kader van hun opleiding tot hoofdcommissaris van politie dienden de deelnemende
kandidaten een geschreven stuk in groep uit te werken omtrent een vooraf gekozen thema.
Deze opdrachten werden vervolgens mondeling gepresenteerd voor een uiteenlopend en kritisch
publiek. Ook in deze promotie kwamen interessante presentaties naar voren. Om een
aantal uitstekende opdrachten in de verf te zetten, worden deze gepubliceerd in dit tijdschrift.
Concreet zijn er drie teksten gekozen uit de tien Nederlandstalige opdrachten. Dit werd gedaan
door de leden van de deelreactie Politie van Panopticon. De neerslag hiervan, vindt u
hieronder, namelijk “innovation funnel GPI”, “Organisatiebeheersing gespiegeld: van goede
huisvader tot bewuste leider” en “Burgerparticipatie bij opsporingen”.

Open Access  view the article as PDF