Issue 2. Maart-April 2022 (Panopticon, Jaargang | Volume 43)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Food for thought
Sofie De Kimpe, Antoinette Verhage, Evelien De Pauw, Marleen Easton

Artikel | Article

PDF
Het Belgisch beleid naar geweld tegen politie: 20 jaar politiehervorming, 20 jaar opeenstapeling van beleidsinitiatieven
Isabo Goormans, Antoinette Verhage, Christophe Vandeviver
PDF
De juiste persoon op de juiste plaats? Een voortdurende zoektocht naar de optimale organisatie van de selectie van politieambtenaren in België
Anse Stevens, Antoinette Verhage, Sofie De Kimpe
PDF
20 jaar politieopleiding in België: Wat hebben we geleerd vandaag?
Marc Bloeyaert, Sofie De Kimpe
PDF
Twintig jaar discours van de politievakbonden over geweld: Verdediging van de werkomstandigheden en de ‘condition policière’
Sybille Smeets, Carrol Tange

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Het Personeelsbeleid binnen de Geïntegreerde Politie: Twee initiatieven werpen een blik op de toekomst
Tine Van Thielen, Dominique Van Ryckeghem
PDF
Het gebruik van bodycams door lokale politiezones in België
Wim Hardyns, Fien Rosseel
PDF
Van leerstraffen naar gedragstrainingen in Vlaanderen: De justitiehuizen staan samen met de gedragstrainers in de startblokken voor ‘een uniform, gediversifieerd en evidence based aanbod’
Martine Van Gierdeghom
PDF
Het terugkeerbeleid van Vivaldi: Een beleidsassemblage met schurende praktijken
Pascal Debruyne
PDF
Venice Declaration on the Role of Restorative Justice in Criminal Matters
Ivo Aertsen
PDF
Lokale bemiddeling in de schaduw van de administratieve geldboete: Nood aan een lokaal strafrechtelijk beleid?
Sofie Gotelaere, Alexia Jonckheere, Elodie Schils
PDF
Het decreet op de juridische eerstelijnsbijstand. De nieuwe commissies voor juridische eerstelijnsbijstand. Vanaf 1 januari 2022 aan het werk!
Steven Gibens

Boekbespreking | Book review

PDF
Verklaringen van verdachten in het strafproces
Maarten Colette