Issue 4. July / August 2017 (Panopticon, Jaargang | Volume 38)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
De gevangenis als exportproduct
Kristel Beyens

Artikel | Article

PDF
Open Access
Psychiatrische morbiditeit bij gedetineerden in Vlaanderen
Louis Favril, Freya Vander Laenen, Kurt Audenaert
PDF
Open Access
Psychiatrische expertises bij internering: de waarborgen in de nieuwe interneringswet zijn welgekomen
Machteld De Clercq, Freya Vander Laenen

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Wat met moraliteitsonderzoeken in assisenzaken?
Marc Bockstaele
PDF
Open Access
Op zoek naar de optimale straf. De krachtlijnen m.b.t. de bestraffing van het (voorstel van) voorontwerp van nieuw Boek I van het Strafwetboek in kaart gebracht
Joëlle Rozie, Damien Vandermeersch
PDF
Open Access
HET VERZELFSTANDIGD BEHEER. VAART JUSTITIE EINDELIJK OP DE JUISTE KOERS?
Luc Potargent
PDF
Open Access
Recente ontwikkelingen met betrekking tot de juridische tweedelijnsbijstand in het vreemdelingenrecht
Kati Verstrepen, Jan De Lien

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Criminal Recidivism
Explanation, Prediction and Prevention
Luc Robert
PDF
Open Access
Horen, zien en spreken
Een onderzoek naar meldgedrag van misstanden door externe omstanders
Gundrun Vande Walle