Een nieuwe Interneringswet, een nieuwe wind door het interneringslandschap?

author Katrien Hanoulle
journal Panopticon (ISSN: 771-1409)
volume Jaargang | Volume 36
issue Issue 3. May / June 2015
section Rubriektekst | Editorial note
  Recht en geestelijke gezondheidszorg / Law and Mental Health
date of publication May 18, 2015
language Dutch
pagina 289
abstract

Op 9 juli 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen. Deze wet, die ten laatste in werking treedt op 1 januari 2016, heft de Wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele feiten (hierna: WBM) en de Wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis (hierna: Interneringswet van 2007) op. De inwerkingtreding van de Interneringswet van 2007 was echter bepaald op 1 januari 2015, zodat deze op de valreep werd opgeheven om te vermijden dat de wet nog voor één jaar zou gelden (art. 2 wet diverse bepalingen, 2014).

Open Access  view the article as PDF