Issue 2. March / April 2015 (Panopticon, Jaargang | Volume 36)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Aan uitdagingen geen gebrek!
Een analyse van de beleidsintenties van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken
Brice De Ruyver

Artikel | Article

PDF
Open Access
De verruimde minnelijke schikking: een ‘meerwaarde’ of ‘win-win’ situatie?
Evaluatie van de praktijk
An Raes, Tom Van Wynsberge, Saaske De Keulenaer, Emilie Deveux, Kris Decramer, Ariane Deladrière

Forum

PDF
Open Access
In memoriam Patrick Hebberecht
Christian Eliaerts

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
De toekomst van de politie – Regeerakkoord 10 oktober 2014
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
Symposium over rechercheverhoortechnieken 2014
Marc Bockstaele
PDF
Open Access
PrisonCloud
Een ICT-platform voor de Belgische gevangenissen
Kristel Beyens
PDF
Open Access
De eerste bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechter: de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen
K. Van Driessche
PDF
Open Access
Communautarisering van de justitiehuizen in de Franse Gemeenschap
Annie Devos, Sabine Riguel
PDF
Open Access
Strafrecht en de informatiemaatschappij
Gert Vermeulen