1. Januari / Februari | January / February 2011 (Panopticon, Jaargang | Volume 32)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Vrouwe Justitia: ‘horen, zien en ...leren?’
Luc Robert

Artikel | Article

PDF
Open Access
Delinquent gedrag bij Vlaamse jongeren. Een seksespecifieke benadering
Diederik Cops
PDF
Open Access
Etnografisch onderzoek en emoties: Over de (on)verenigbaarheid van mens en wetenschap
An Nuytiens, Veerle Scheirs

Forum

PDF
Open Access
De deelname aan herstelbemiddeling als voorwaarde voor invrijheidstelling onder voorwaarden of vrijheid onder voorwaarden: een schending van het principe van vrijwillige participatie
Vicky De Mesmaecker
PDF
Open Access
Communicatie en Justitie: een onmogelijk huwelijk?
Karel Van Cauwenberghe
PDF
Open Access
De strijd tegen kindermisbruik: een gedeelde verantwoordelijkheid. Een uitdaging voor de bijzondere parlementaire commissie.
K. Kloeck

Proefschriften

PDF
Open Access
De juridische bestrijding van racistische meningsuitingen onderzocht
J. Vrielink

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg vzw wordt Steunpunt Jeugdhulp vzw.
M. Berghmans
PDF
Open Access
4 jaar Decreet Rechtspositie Minderjarigen: verslag van een inspectieronde
Johan Put
PDF
Open Access
Emergente Processen in het Veiligheidscomplex
Patrick Van Calster, Marc Schuilenburg
PDF
Open Access
Correctioneel veroordeelden tussen vijf en tien jaar. Wie zijn ze?
L. Schets, Kristel Beyens
PDF
Open Access
STRAATSBURG FLASH JANUARI T.E.M. JUNI 2010
L. Lavrysen

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Een redelijk ritueel. Bemiddelen tussen strafrecht en leefwereld
Kris Vanspauwen
PDF
Open Access
Women and Housing: Gender Makes a Difference
Thomas Maeseele, Griet Roets
PDF
Open Access
Comparative Criminal Justice: Making Sense of Difference
Tom Daems