Regelgeving: Wet van 23 april 2003 tot wijziging van de Wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 7 mei 2003

author Françoise Thomas
journal Panopticon (ISSN: 771-1409)
volume Jaargang | Volume 24
issue 5. September / Oktober | September / October 2003
section Rubriektekst | Editorial note
  Internationaal en Europees strafrecht / International and European Criminal Law
date of publication Sept. 1, 2003
language Dutch
pagina 495
Open Access  view the article as PDF