VERHELLEN, E., Jeugdbeschermingsrecht, Gent, Mys en Breesch, 1996

author W. Vandamme
journal Panopticon (ISSN: 771-1409)
volume Jaargang | Volume 19
issue 5. September / Oktober | September / October 1998
section Boekbespreking | Book review
date of publication Sept. 1, 1998
language Dutch
pagina 479
Open Access  view the article as PDF