De woorden zijn ook een zorg van de politie(wetenschap)

Over legitimiteit, vertrouwen, erkenning en andere stokpaardjes

author Jurriën Rood
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2014
issue 33. De toekomst van de politie
section Reacties op vorige Cahiers
date of publication Jan. 5, 2015
language Dutch
pagina 159