Veranderingen na Van Traa: op weg naar een nieuwe crisis in opsporing?

author Erwin Muller
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2012
issue 24. Integriteit en Deontologie
section Artikelen
date of publication Sept. 3, 2012
language Dutch
pagina 77
abstract

In 1996 komt de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden tot de conclusie dat er sprake is van crisis in de opsporing in Nederland. In dit artikel worden de inhoudelijke en organisatorische veranderingen na deze parlementaire enquête opsporingsmethoden (beter bekend als de Commissie Van Traa) besproken en geanalyseerd. De kern van de rapporten van de commissie Van Traa en van de latere parlementaire commissie Evaluatie Opsporings-methoden worden weergeven om vervolgens in te zoomen op drie thema’s die na de Commissie Van Traa van belang zijn: de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden, onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit en functioneren en organisatie van de opsporing en de recherche. Alle drie thema’s beschouw ik als directe uitvloeisels van deze parlementaire enquête. Vervolgens zal ik ingaan op signalen van een nieuwe crisis in de opsporing: politiële, justitiële en rechterlijke dwalingen met betrekking tot strafzaken rond ernstige misdrijven. De overeenkomsten tussen de eerste en de tweede crisis in de opsporing zijn opvallend en ook verontrustend.