Op jacht naar loverboys op het internet

author Viola Zanetti
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2010
issue 15. Policing multiple communities
section Artikelen
date of publication May 18, 2010
language Dutch
pagina 183
abstract

In “op jacht naar loverboys op het internet’ wordt de zoektocht naar mensenhandelaren die de loverboymethode hanteren op sociale netwerksites en chatboxen beschreven. Voorheen bleef het moeilijk echt grip op deze loverboys te krijgen, doordat politie en eerdere onderzoekers gebiedsgebonden te werk gingen: zij richtten zich op de plaats van exploitatie, waardoor zij de doelbewuste zoektocht naar en het inpalmen van het slachtoffer misten. Doordat het internet niet aan grenzen is gebonden was de auteur ertoe in staat om het hele proces van de loverboy (het werven, inpalmen, inlijven en exploiteren van het slachtoffer) in kaart te brengen. Zij beschrijft de omvang, de dader- en slachtofferprofielen en de werkwijze van de digitale loverboy. Het heeft er alle schijn naar dat er een verschuiving van ronsel- en exploitatielocatie heeft plaatsgevonden. Voorts geeft ze verklaringen voor dit fenomeen: waarom kunnen loverboys ongezien en succesvol hun slag slaan op het internet? De auteur sluit af met het benoemen van inspirerende nieuwe ontwikkelingen en geeft verdere potentiële vervolgstappen om dit probleem in de kiem te kunnen smoren.