Multicultureel vakmanschap: voorwaarde voor effectief politiewerk in een diverse buurt

author Sjiera de Vries
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2010
issue 15. Policing multiple communities
section Artikelen
date of publication May 18, 2010
language Dutch
pagina 169
abstract

De politie werkt in een samenleving die steeds diverser wordt. Goed omgaan met diversiteit blijkt echter complex, het is iets dat mensen niet van nature goed afgaat. Dat heeft verschillende oorzaken. In dit artikel behandelen we er vier. De eerste is de sterke voorkeur die mensen hebben voor het omgaan met anderen die op hen lijken, omdat dit voorspelbaar en veilig is. Daarnaast zorgen stereotypen er voor dat we moeite hebben om mensen die ‘anders’ zijn goed in te schatten. Tenslotte maken culturele verschillen en taalverschillen dat we anderen vaak slecht begrijpen. Om dan toch effectief te kunnen werken in deze diverse samenleving moeten politiemensen hier goed op worden voorbereid. Ze moeten worden opgeleid tot multicultureel vakmanschap. Dit betekent dat ze moeten beschikken over voldoende kennis (hoofd), een breed repertoire aan vaardigheden (handen) en de juiste houding (hart). Daarnaast moet de organisatie een omgeving bieden waarin ruimte is voor het leren omgaan met diversiteit. Daarvoor is leiderschap nodig, een veilige werkomgeving en een diverse personeelssamenstelling.