Migrant boyz ’n the hood. Over transnationale en buurtgebonden jeugdbendes

authors Frank van Gemert
  Jan Dirk de Jong
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2010
issue 15. Policing multiple communities
section Artikelen
date of publication May 18, 2010
language Dutch
pagina 197
abstract

Sinds de jaren ’90 zijn gangs met dezelfde naam te vinden in verschillende steden, landen, zelfs op verschillende continenten. Hoe kan dit verschijnsel worden begrepen en hoe verhoudt het zich tot bestaande theorieën over gangs? Staat dit verschijnsel op gespannen voet met literatuur die stelt dat gangs buurtgebonden zijn? Laat het zich rijmen met een link met migratie, die zo vaak wordt gemaakt? Op basis van internationale casuïstiek wordt een typologie opgesteld die bestaat uit (1) transnationale organisaties, (2) migratie van gangleden en (3) kopiëren van gangsymboliek. Binnen deze typologie worden gangs, enerzijds, als fysieke groepen gezien en wordt de Eurogang definitie gehanteerd. Dit resulteert (nog steeds) in een sterke binding met de buurt. Anderzijds worden gangnamen beschouwd als merken, die het mogelijk maken dat bestaande groepen aantrekkelijke elementen toevoegen aan hun identiteit. Het artikel sluit af met een discussie die het verschijnsel vergelijkt met het perspectief van ‘insurgent groups’ van de Britse Birmingham School.