Van pioniers naar professionals

Mogelijkheden voor een politiële aanpak van jihadistische netwerken na Context

author Alexandra Jones
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2017
issue 42. Aanpak van gewelddadige radicalisering
section Artikelen
date of publication Feb. 1, 2017
language Dutch
pagina 123
abstract

In 2013 begon Politie Den Haag het grootste onderzoek inzake misdrijven met terroristisch
oogmerk in de Nederlandse geschiedenis. Het bijzondere van dit Context-onderzoek is de
wijze waarop vanuit dit strafvorderlijke onderzoek een compleet nieuwe, integrale aanpak van
contraterrorisme, extremisme en radicalisering in Nederland is ontwikkeld. In deze bijdrage
wordt een conceptueel kader geschetst dat verklaart waarom het onderzoeksteam succesvol heeft
kunnen zijn. Uitgangspunt is onderzoek naar de veranderingen die vernetwerkte organisaties
zoals de jihadistische beweging in Nederland, hebben doorgemaakt: van klassieke piramidale
structuren naar de hoog dynamische en platte zwermen van vandaag. De verzameling subjecten
is in veel gevallen ongrijpbaar voor een rechercheteam met een strafvorderlijke opdracht. De
integrale aanpak zoals ontwikkeld door het Context-team is een grote stap naar het formeren
van een tegen-netwerk, dat net zo plat en wendbaar is als dat van de verdachten. Brede
samenwerking, kennis en informatiedeling zijn hierin cruciale succesfactoren. Dit stelt de
politie voor grote uitdagingen. Om de dreigingen van de 21e eeuw het hoofd te kunnen bieden,
zal de politie ingrijpende veranderingen in de eigen organisatie moeten durven doorvoeren.