Lokale regie op een mondiaal thema

Een zoektocht in de aanpak van radicalisering en terrorisme

author Erwin Kerstens
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2017
issue 42. Aanpak van gewelddadige radicalisering
section Artikelen
date of publication Feb. 1, 2017
language Dutch
pagina 109
abstract

Een pad ontstaat door erop te lopen (Lao Tse)
Nederland staat voor een grote uitdaging in de strijd tegen het jihadisme. Er zijn geen gebaande
paden waarlangs de overheid zich kan begeven. De strijd tegen het jihadisme is complex en vraagt
om een integrale aanpak. Bestuurlijke maatregelen als het innemen van een paspoort bleken
volstrekt onvoldoende. In dit artikel wordt beschreven op welke wijze de Eenheid Oost-Nederland
vorm en inhoud geeft aan dit thema. Waarbij ingezoomd wordt op de rol van de lokale overheid,
het Openbaar Ministerie en de Politie. Door het bestuderen van documenten en open interviews
met stakeholders is een beeld ontstaan over de aanpak van het jihadisme in de Eenheid Oost-
Nederland. Geconcludeerd kan worden dat daar waar het lokale Bestuur de regierol op dit thema
daadwerkelijk pakt, dit de grootste succesfactor is in de strijd tegen het jihadisme.