Identificatie en registratie van asielzoekers in Nederland

Toekomstscenario’s voor de Nationale Politie

authors Pieter Jan Huijskes
  Laura Moerenhout
  Femke Sickler
  Mieke Struik
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2017
issue 42. Aanpak van gewelddadige radicalisering
section Artikelen
date of publication Feb. 1, 2017
language Dutch
pagina 133
abstract

Asielzoekers die Nederland binnenkomen, moeten zich aanmelden bij de Afdeling Vreemdelingen
Identificatie Mensenhandel (AVIM) van de Nationale Politie. Ze worden in een
opvanglocatie geplaatst en volgen een procedure van identificatie en registratie. Naast vaststelling
van de identiteit van de asielzoeker is de procedure bedoeld om de kans te verkleinen dat
criminelen, oorlogsmisdadigers of terroristen in Nederland een veilig heenkomen vinden. Dit
traject heet de asielprocedure en de Nationale Politie speelt hierin een belangrijke rol. In dit
artikel wordt aan de hand van een rekenkundig model van een aantal instroomscenario’s
onderzocht in hoeverre het huidige systeem van de asielprocedure toekomstbestendig is en
waar de knelpunten zitten. De belangrijkste conclusie is dat het huidige systeem onvoldoende
capaciteit heeft om de migratiecrisis het hoofd te bieden met als gevolg lange wachttijden en veel,
volle asielzoekerscentra. Dit kan in sommige gevallen als pushfactor werken voor radicalisering.
Een illegaal verblijf in Nederland, na afwijzing van de asielaanvraag, kan daarnaast als
pullfactor voor radicalisering fungeren. Op grond van de diverse instroomscenario’s doen we
aanbevelingen voor handhaving van de veiligheid en verbetering van de asielprocedure.