3. Mei / Juni | May / June 1998 (Panopticon, Jaargang | Volume 19)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
De politiehervorming en het heilzame van het publieke
Paul De Hert

Artikel | Article

PDF
Open Access
Een becommentarieerd overzicht van de centrale beleidsdocumenten inzake de politiereorganisatie
Paul Ponsaers
PDF
Open Access
Het voorstel van de parlementaire onderzoekscommissie ''Dutroux'': genese en krachtlijnen
Brice De Ruyver
PDF
Open Access
Een kritische vergelijking van twee rapporten over de hervorming van het politiewezen
L. Van Outrive
PDF
Open Access
De reorganisatie van de Belgische politie, mede vanuit een Belgisch perspectief
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
De politiehervorming in België, een rechtssociologische benadering van de politieke besluit- en rechtsvorming
F. Heantjens

Forum

PDF
Open Access
La réforme des services de police
Ligue des Droits de l'Homme

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Schengen en de opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie
Gert Vermeulen
PDF
Open Access
Ratificatie van het Europees uitleveringsverdrag (met aanvullende protocollen) en van de zgn. telefaxovereenkomst)
Tom Vander Beken, Gert Vermeulen
PDF
Open Access
Witwasovereenkomst
Gert Vermeulen

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
B. SWART en A. KLIP, International Criminal Law in the Netherlands, Freiburg im Breisgau, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, 1997, 413 p.
Tom Vander Beken
PDF
Open Access
ROVERS, B., De buurt een broeinest? Een onderzoek naar de invloed van woonomgeving op jeugdcriminaliteit, Ars Aqui Libri, 1997, 243, p.
Gundrun Vande Walle
PDF
Open Access
TULKENS, F. en VAN DE KERCKHOVE, M., Introduction au droit pénal, Diegem, Story-Scientia, 1997, 572 p.
Bart De Smet