Verantwoording afleggen over disciplinaire onderzoeken: de Nederlandse politie

author Terry Lamboo
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2012
issue 24. Integriteit en Deontologie
section Artikelen
publicatie datum 3 septembre 2012
langue Dutch
pagina 55
abstract

De Nederlandse politie legt gedetailleerd verantwoording af over de interne disciplinaire en strafrechtelijke onderzoeken naar misdragingen van politieambtenaren. Op basis van noties over ‘dark number’-factoren en controle over de data, zijn de officiële data geanalyseerd over de perioden 1999/2000 en 2003/2004, en waar mogelijk aangevuld met gegevens over 2008-2010. Ten eerste resulteert de analyse in nieuwe inzichten in de aard en omvang van politiële misdragingen, en de reactie hierop. Zo blijkt dat tweederde van de onderzoeken het gevolg is van een interne melding. Dit geeft aan dat het veelgebruikte concept van de ‘code of silence’ die de politiecultuur zou domineren op zijn minst genuanceerd moet worden. Ten tweede blijkt dat de invoering van een landelijke registratie van interne onderzoeken in 2003 resulteerde in een stijging van het aantal geregistreerde onderzoeken. Dit kan deels verklaard worden door de verbeterde registratie, deels lijkt dit een gevolg te zijn van een strenger handhavingsbeleid.