Panopticon Libri

Panopticon Libri reeks.jpg Deze boekenreeks is gelieerd aan het gerenommeerde tijdschrift Panopticon.

De boekdelen zijn het resultaat van initiatieven genomen door de redactie of de verschillende gespecialiseerde deelredacties van het tijdschrift. Zij bestrijken de vele boeiende deelgebieden uit het brede domein van strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk.

Editorial board
De reeks staat onder toezicht van een editorial board, samengesteld door de kernredactieleden van het tijdschrift Panopticon.
Dit zijn:
W. De Bondt  & L. Robert (hoofdredactie) en S. De Bus - S. De Kimpe - S. Gibens - W. Hardyns - E. Maes - A. Pemberton - O. Petintseva - F. Verbruggen - K. VerfaillieGespecialiseerde Panopticon-deelredacties vullen deze aan naar gelang van de concrete submateries. Bijdragen worden onderworden aan blind peer-review, onafhankelijk gestuurd door de redactie.

 

Criminografische ontwikkelingen III: van (victim)survey tot penitentiaire statistiek

De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk

De gevangenisbewaarder. Het professioneel leven in beeld

Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf

Criminografische ontwikkelingen II: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek

10 Jaar politiehervorming

Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek

Hoe punitief is België?

Van pionier naar onmisbaar. Over 30 jaar Panopticon.