Inwerkingtreding van de Wet Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit: opgelet!

auteur mr. J. Verhaert
tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving (ISSN: )
jaargang Jaargang 1
aflevering 3. februari 2015
onderdeel Artikelen
publicatie datum 25 februari 2015
taal Dutch
pagina 89
samenvatting

In het voorjaar van 2012 maakte minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het concept-wetsvoorstel
‘Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit’ bekend. Op het daarop
gebaseerde wetsvoorstel is stevige kritiek geuit, zowel vanuit de praktijk als vanuit de wetenschap.
Inmiddels is de gelijknamige wet op 1 januari 2015 in werking getreden.