Noot: De toegang tot het dossier in zaken van restrictieve mededingingspraktijken voor de Raad voor de Mededinging en het Hof van Beroep

auteurs Dirk Vandermeersch
  A. S. Cloots
tijdschrift TBM / RCB (ISSN: )
jaargang Jaargang | Livraison 5
aflevering nº 4 2010
onderdeel Artikelen | Articles
publicatie datum 1 oktober 2010
taal Dutch
pagina 46