Integraal veiligheidsbeleid in België en Nederland

Eenzelfde beleidsconcept voor een totaal andere realiteit

auteurs Arjen Schmidt
  Ruth Prins
  Elke Devroe
tijdschrift Reeks Veiligheidsstudies (ISSN: )
jaargang 2015
aflevering 12. Zicht op first responders. Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België
onderdeel Artikelen
publicatie datum 13 oktober 2015
taal Dutch
pagina 35
samenvatting

In de jaren negentig ontwikkelde het beleidsconcept ‘Integrale Veiligheid’ (IV) zich in Nederland (Cachet & Ringeling, 2004). In België keek men er op dat moment wat lauwtjes naar, als naar nieuwlichterij. ‘De ‘postmoderne’ conditie heeft iedere vorm van modern zekerheidsdenken in wetenschap, ideologie en levensbeschouwing vernietigd’ schreef wijlen Koen Raes in zijn analyse omtrent IV (Raes, 1994: 8). Vanaf ongeveer 2005 werd het begrip in België door beleidsmakers voorzichtig aan het hart gedrukt (Ponsaers, 2005). Intussen schrijven we 2015 en is het IV-concept richtinggevend geworden in de uitbouw van het Belgische veiligheidsbeleid (Carmen et al., 2008), terwijl IV in Nederland mettertijd fors verankerd raakte in de Nederlandse wetgeving en de bijhorende institutionele kaders. Ondanks de huidige Belgische gretigheid blijft IV eerder een streven dan een juridische of organisatie realiteit (De Pauw et al., 2012).