Reflecties over de verticale integratie tussen de politioneel geregistreerde criminaliteit en de parketstatistieken

auteurs Ellen Van Dael
  W. De Bruycker
tijdschrift Panopticon Libri (ISSN: )
jaargang 2014
aflevering Criminografische ontwikkelingen III: van (victim)survey tot penitentiaire statistiek
onderdeel Artikelen
publicatie datum 27 oktober 2014
taal Dutch
pagina 113
keywords Verticale geïntegreerde statistiek, vervolgingsbeleid, meet- en opvolgingsinstrument, koppeling politie- en parketdata
samenvatting

Om een zo volledig en coherent mogelijk inzicht te hebben in de gegevensstroom van feiten, zaken en personen die in de strafrechtsbedeling zijn opgenomen, moet hun volledige parcours in kaart gebracht worden. Dit kan pas indien de data die op verschillende echelons worden verzameld aan elkaar gelinkt kunnen worden. In deze bijdrage is de focus gericht op de koppeling tussen gegevens uit de databank van de politie en gegevens uit de databank van de parketten. De statistisch analisten van het Openbaar Ministerie koppelen sinds 2008 deze data met behulp van het meet- en opvolgingsinstrument voor de strafrechtelijke keten, en dit in functie van een evaluatie van het veiligheidsbeleid en van de doorstroom doorheen de gerechtelijke keten. De mogelijkheden van het meet- en opvolgingsinstrument worden hier toegelicht.