‘Illegalen’ in de gevangenis

Een eerste analyse van de gevangenispopulatie in België op basis van de verblijfstatus

auteurs Steven De Ridder
  Kristel Beyens
tijdschrift Panopticon Libri (ISSN: )
jaargang 2014
aflevering Criminografische ontwikkelingen III: van (victim)survey tot penitentiaire statistiek
onderdeel Artikelen
publicatie datum 27 oktober 2014
taal Dutch
pagina 175
keywords verblijfsstatus, illegale gedetineerden, hechtenistitel, Gevangenispopulatie
samenvatting

Hoewel België in internationaal wetenschappelijk onderzoek geboekstaafd staat als een land met een hoog aantal vreemdelingen in de gevangenis is het aandeel gedetineerden zonder verblijfsrecht tot op heden niet in kaart gebracht. Op basis van gegevens uit de penitentiaire databank SIDIS-Griffie vestigen wij met dit artikel de aandacht op de populatie gedetineerden zonder verblijfsrecht, hun evolutie de
afgelopen tien jaar en hun verdeling volgens hechtenistitel. In het bijzonder wordt ook aandacht besteed aan de beperkte betrouwbaarheid van de gegevens op basis waarvan uitspraken worden gedaan.