De relatie tussen economische achtergesteldheid en onveiligheidsbeleving: een Gentse buurtanalyse

auteurs Wim Hardyns
  Lieven Pauwels
tijdschrift Panopticon Libri (ISSN: )
jaargang 2014
aflevering Criminografische ontwikkelingen III: van (victim)survey tot penitentiaire statistiek
onderdeel Artikelen
publicatie datum 27 oktober 2014
taal Dutch
pagina 51
samenvatting

Met deze bijdrage willen we inzoomen op de relatie tussen economische achtergesteldheid en gebiedsgebonden verschillen in onveiligheidsbeleving. We kijken hiervoor zowel naar de rol van sociale organisatie (sociaal vertrouwen) als sociale desorganisatie (overlast) ter verklaring van deze link. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een grootschalig buurtonderzoek in Gent (SWING studie), waarbij gegevens werden verzameld voor 142 buurten (statistische sectoren) bij 2730 buurtbewoners en 1400 sleutelfiguren. Zowel methodologisch als analytisch komen in deze bijdrage voor het criminologisch onderzoek interessante toepassingen aan bod: enerzijds het gebruik van sleutelfiguren of key informants om processen van organisatie en desorganisatie te meten en anderzijds het toepassen van structurele vergelijkingsmodellen om directe van indirecte effecten van elkaar te kunnen onderscheiden ter verklaring van een criminologisch fenomeen.