Belgische misdaadtrends in Europees perspectief: een Belgische exceptie?

auteur Jan van Dijk
tijdschrift Panopticon Libri (ISSN: )
jaargang 2014
aflevering Criminografische ontwikkelingen III: van (victim)survey tot penitentiaire statistiek
onderdeel Artikelen
publicatie datum 27 oktober 2014
taal Dutch
pagina 77
keywords vertrouwen in de politie, woningbeveiliging, slachtofferenquêtes, aangiftebereidheid, Criminografie
samenvatting

De lancering van een nieuwe criminografische databank was aanleiding om de Belgische misdaadtrends te bezien in vergelijkend perspectief. Wat allereerst opvalt is het relatief hoge aantal door de politie geregistreerde misdrijven per 100.000 inwoners, zeker in vergelijking tot Nederland. De uitkomsten van de Internationale Slachtofferenquête bieden hiervoor (deels) de verklaring. Niet het niveau van de misdaad is in België relatief hoog maar de bereidheid van de Belgische bevolking delicten bij de politie te melden. Deze hogere bereidheid komt voort uit een relatief positief oordeel van burgers over het werk van de politie. Het tweede opmerkelijke feit is dat de universele daling van de misdaad vanaf 2000 in België niet, of sterk vertraagd, is opgetreden. De verklaring hiervoor kan blijkens de Internationale Slachtofferenquête deels worden gevonden in de relatief gebrekkige beveiliging van de Belgische woningvoorraad.