Evoluties in punitiviteit: lessen uit de justitiële statistieken

auteur Eric Maes
tijdschrift Panopticon Libri (ISSN: )
jaargang 2010
aflevering Hoe punitief is België?
onderdeel Artikelen
publicatie datum 28 januari 2010
taal Dutch
pagina 43
samenvatting

In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op de vraag of, en welke lessen er uit de ‘justitiële’ statistiek kunnen worden getrokken over evoluties in ‘punitiviteit’. Wanneer wordt gesproken over ‘justitiële’ statistiek, dan gaat het over statistische gegevens met betrekking tot verschillende niveaus van de strafrechtspiramide, met name over de fase van het gerechtelijk onderzoek en het opsporingsonderzoek en de vervolging door de parketten, de fase van de berechting en straftoemeting, en tot slot, de fase van de uitvoering van straffen en maatregelen. De officieel geregistreerde criminaliteit, op politieel niveau, en gegevens met betrekking tot de verborgen criminaliteit (het zogenaamde ‘dark number’), waarover informatie kan worden ingewonnen via ‘self report’ onderzoek of slachtofferenquêtes (cf. Van Kerckvoorde, 1995), blijven daarbij buiten beeld.