De politieke economie van de punitiviteit in België

auteur Paul Ponsaers
tijdschrift Panopticon Libri (ISSN: )
jaargang 2010
aflevering Hoe punitief is België?
onderdeel Artikelen
publicatie datum 28 januari 2010
taal Dutch
pagina 27
samenvatting

In deze bijdrage verduidelijken we twee belangrijke tendensen die zich in ons land voordoen inzake punitiviteit. Enerzijds wordt vastgesteld dat de punitieve ingesteldheid toeneemt bij de publieke opinie. Hier wordt geargumenteerd dat deze toenemende punitieve ingesteldheid niet samenhangt met een stijging in de geregistreerde criminaliteit en met een toenemend slachtofferschap. Anderzijds wordt erop gewezen dat dit toenemend geloof in de bestraffing niet noodzakelijk leidt tot een toename in
de strafpraktijk.