Een onderzoek naar het concept ‘ethiek’ binnen de Belgische inlichtingenstudies

auteur Pieter Stechelman
tijdschrift CPS scriptieprijs (ISSN: )
jaargang 2
aflevering 2013
onderdeel Inzendingen
publicatie datum 5 juni 2013
taal Dutch
pagina 11
samenvatting

In de huidige samenleving is de bescherming van de privacy haast heilig verklaard en daar tegenover is er de nood steeds méér te weten om de veiligheid in de samenleving te garanderen. Deze studie heeft een poging ondernomen om de do’s en don’ts binnen de Belgische inlichtingenstudies af te toetsen aan de geldende ethische normen. De zogenaamde just war-principes zijn doorheen deze studie richtinggevend geweest om tot een besluit te kunnen komen. In hoofdzaak is dit verkennend onderzoek gebaseerd op literatuur en het werd aangevuld met een beperkt aantal interviews bij sleutelfiguren binnen de Belgische inlichtingenstudies. De centrale onderzoeksvraag luidde ‘Wat is de impact van het concept ‘ethiek’ op de Belgische inlichtingenstudies?’.