Samenwerking tussen politie en GGZ crisisdiensten in Nederland

Ontwikkelingen in de vier grote steden

auteurs J.B. Zoeteman
  Auke J. van Dijk
  A.W. Braam
  A.F.R.R. van Reijsen
  B.J.H. van der Hoeven
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2016
aflevering 40. Politie en gezondheidszorg
onderdeel Artikelen
publicatie datum 15 september 2016
taal Dutch
pagina 109
samenvatting

De samenwerking tussen de politie en de acute GGZ is in de afgelopen jaren steeds meer onder de aandacht gekomen. De politie komt in toenemende mate in aanraking met verwarde personen. De oorzaak van deze toename is onduidelijk maar mogelijk spelen hierin de ambulantisering van de GGZ en de verminderde tolerantie in de maatschappij een rol. Per regio zijn er lokale en historische verschillen. Maar er zijn ook veel overeenkomsten en daarom is het nuttig om de vier grote steden in Nederland met elkaar te vergelijken. De samenwerkingsmodellen van de politie en de GGZ in de vier grote steden in Nederland worden in deze bijdrage beschreven. In het algemeen blijkt de politie een goede verwijzer voor de GGZ. Het blijkt tevens mogelijk om patiënten buiten het politiebureau op te vangen en zorg te verlenen. Lokale factoren zijn van belang om te komen tot het meest passende model om zowel een goede veiligheid als zorg te waarborgen.