De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam en de politie

auteurs Thijs Fassaert
  Marcel Buster
  Frank Hazeleger
  Vera Schuller
  Menno Segeren
  Tina Dorn
  Lina Polikar
  Manon Ceelen
  Anouck Devens
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2016
aflevering 40. Politie en gezondheidszorg
onderdeel Artikelen
publicatie datum 15 september 2016
taal Dutch
pagina 15
samenvatting

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) van Amsterdam, de oudste en grootste GGD van Nederland, werkt op vele vlakken samen met de politie. In het oog springende voorbeelden hiervan zijn situaties van acute crisis, zoals grootschalige rampen. Toch is de intensieve samenwerking in tijden van rampen niet representatief voor de praktijk van alledag. Structurele taken liggen vooral op het gebied van forensische geneeskunde en in de afwikkeling van meldingen die gaan over individuele burgers en families die in een persoonlijke crisis verkeren en in sommige gevallen overlast veroorzaken. Het gaat daarbij om meer dan alleen samenwerking: zorginterventies helpen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de veiligheid. Welke doelgroepen en problemen GGD en politie zien en hoe de GGD daarmee omgaat, wordt uiteen gezet in deze bijdrage.