Bescherming slachtoffers partnergeweld: politie in de keten

auteurs Katinka Lünnemann
  Milou Lünnemann
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2016
aflevering 40. Politie en gezondheidszorg
onderdeel Artikelen
publicatie datum 15 september 2016
taal Dutch
pagina 149
samenvatting

Politieagenten worden dagelijks geconfronteerd met geweld in huiselijke kring, vaak geweld tegen vrouwen door hun (ex)partner. Dit artikel gaat over behoeften van slachtoffers van partnergeweld, en hoe betere bescherming geboden kan worden binnen het strafrechtelijke traject. Het is staand beleid dat een integrale aanpak en afstemming tussen organisaties uit de keten (zowel binnen de strafrechtketen als met de zorgketen) noodzakelijk is. Slachtoffers hebben behoefte aan bescherming en (meer) hulpverlening of behandeling voor de pleger. Om aan die behoefte te voldoen is afstemming tussen de strafrechtketen en zorgketen van groot belang, net als inzicht in de achtergrond van het geweld en de impact op slachtoffers. Politieagenten, vooral met onvoldoende kennis over partnergeweld, onderschatten vaak de ernst van het geweld, waardoor slachtoffers niet de nodige bescherming krijgen. Om de veiligheid van slachtoffers te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat het ontwikkelde beleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd.