Verantwoordelijk en verantwoord

Nationale politie en veranderende lokale verantwoording in Nederland

auteur Lex Cachet
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2015
aflevering 37. Verantwoording en politie
onderdeel Artikelen
publicatie datum 4 januari 2016
taal Dutch
pagina 17
samenvatting

Om alles te behouden zoals het is moet alles veranderen. Dat geldt zeer zeker ook voor de wijze waarop in een democratische rechtsstaat de verantwoordelijkheid voor politie wordt geregeld en over het uitoefenen van die bevoegdheid verantwoording wordt afgelegd.
Hoewel het een misverstand is te denken dat moderne samenlevingen vooral door de uitoefening van de politiefunctie ‘bij elkaar worden gehouden’ (Cachet, 1990; Van den Broeck, 2012; Manning, 1977) is politie onmiskenbaar wel een belangrijk mechanisme om te helpen de maatschappelijke orde in stand te houden. Politie kan belangrijke bijdragen leveren aan beheersing van de criminaliteit en handhaving van de openbare orde. Daarbij moeten, onvermijdelijk, belangrijke keuzen worden gemaakt (’t Hart, 1994). Niet alle criminaliteit kan worden tegengegaan en wat aanvaardbare openbare
orde is, verandert in de loop van de tijd. Telkens dringt zich de cruciale vraag op wie verantwoordelijk is voor dergelijke keuzen en hoe daarover verantwoording wordt afgelegd.