Vertrouwen winnen of gezag afdwingen?

auteur Anjuli Van Damme
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2014
aflevering 31. Het gezag van de politie
onderdeel Artikelen
publicatie datum 30 april 2014
taal Dutch
pagina 121
samenvatting

‘Is er iets met het gezag van de politie aan de hand?’ Dit is de onderzoeksvraag die in dit Cahier centraal staat. Om deze vraag te beantwoorden, vertrekt de auteur vanuit de begrippen vertrouwen en legitimiteit. Het publiek vertrouwen in een instelling leidt er namelijk toe dat deze instelling ook als legitiem wordt gepercipieerd door burgers. Een legitieme politie betekent dat het gezag ervan erkend wordt door de burger en houdt tevens het recht in om dit gezag af te dwingen en macht te gebruiken (Tyler, 2006a; 2006b). De centrale onderzoeksvraag in dit Cahier kan met andere woorden vertaald worden naar: ‘Is er iets met het vertrouwen van de burger in politie en de gepercipieerde legitimiteit aan de hand?’ De auteur wenst deze vraag te beantwoorden door een beschrijvend overzicht te bieden van de mate van het vertrouwen van de burger in de Belgische politie en de gepercipieerde legitimiteit.