Politie en haar gezag: nogmaals

auteur Lodewijk Gunther Moor
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2014
aflevering 31. Het gezag van de politie
onderdeel Artikelen
publicatie datum 30 april 2014
taal Dutch
pagina 11
samenvatting

In 2002 bracht de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) een standpunt uit over het gezag van de politie getiteld ‘Politie en haar gezag’. De aanleiding tot het verwoorden van dit standpunt waren de voortdurende discussies over het gezag van de politie. In dit artikel staat een terugblik op dit standpunt en komt de vraag aan de orde in hoeverre dit standpunt nog actuele betekenis heeft. Wat is de huidige relevantie van de toen aangeven oplossingsrichtingen? En welke conclusies kan men hieraan verbinden?