Het imago van de politie

auteur Marsha de Vries
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2014
aflevering 31. Het gezag van de politie
onderdeel Artikelen
publicatie datum 30 april 2014
taal Dutch
pagina 97
samenvatting

Veiligheid is geen zaak van de politie alleen. Om effectief te kunnen zijn in het voorkomen en bestrijden van criminaliteit is de politie afhankelijk van samenwerking met de bevolking. De bereidheid daartoe is groter wanneer burgers een positief oordeel over de politie en haar feitelijk functioneren hebben. Dit artikel beschrijft de belangrijkste bevindingen van een onderzoek dat onlangs is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. De Nederlandse politie blijkt een redelijk positief imago onder een meerderheid van de bevolking te hebben. Toch verschilt het ideaalbeeld dat burgers hebben van de politie van hun beeld van het daadwerkelijk functioneren van politieagenten. Ook blijkt het vertrouwen van burgers in het instituut politie groter te zijn dan hun oordeel over het feitelijk functioneren van de politie. Met name de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie in de wijk laten te wensen over. De wijze waarop de politie burgers bejegent blijkt van wezenlijk belang in hun oordeel over de politie.