De populistische uitdaging

Over de PVV en het gezag van de Nederlandse politie

auteur Timo Kansil
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2014
aflevering 31. Het gezag van de politie
onderdeel Artikelen
publicatie datum 30 april 2014
taal Dutch
pagina 81
samenvatting

In dit artikel wordt verkend hoe het gezag van de politie door het populisme wordt uitgedaagd. Dat gebeurt langs twee lijnen. Het formele gezag wordt aangetast doordat het populisme de gevestigde orde ter discussie stelt. Het feitelijke gezag van de politie wordt uitgedaagd doordat het populisme van de politie harder optreden verwacht. Deze uitdaging wordt nader verkend in de Nederlandse situatie, waar de Partij voor de Vrijheid de meest zichtbare drager is van het populisme. Om de consequenties voor de politie te overzien wordt de spanning met het populisme geduid op basis van theoretische noties over de staat, de rechtsstaat en de democratie. Dit leidt tot de conclusie dat de politie – als reactie op de populistische uitdaging – haar dienstbaarheid aan de rechtsstaat nog verder moet versterken.