De legitimiteit van de politie is haar zorg niet

Twee stellingen beargumenteerd

auteur Piet van Reenen
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2014
aflevering 31. Het gezag van de politie
onderdeel Artikelen
publicatie datum 30 april 2014
taal Dutch
pagina 107
samenvatting

Ik stel in dit artikel de vraag aan de orde of er wel sprake is van een legitimiteitsprobleem voor de politie in Nederland. Mijn stelling is, dat dat niet het geval is; er is geen legitimiteitsprobleem. Ik constateer daarnaast dat in Nederland de nieuwe nationale politie zich als één van haar doelen stelt om meer legitimiteit te verwerven. Het is één van de drie strategische doelstellingen van de nieuwe nationale politie en de drie zijn nauw met elkaar verbonden.
‘Het verbeteren van de politieprestaties kan niet los worden gezien van het vergroten van de legitimiteit van en het vertrouwen in de politie. De gedachte hierachter is niet alleen dat in een democratische samenleving politieprestaties en het vertrouwen in de politie elkaar versterken, maar ook dat het resultaat van politiewerk nooit ten koste mag gaan van de legitimiteit van de politie’ (Realisatieplan Nationale politie, 2012).
De politie draagt, dit plan volgend, dus zorg voor het behoud van haar eigen legitimiteit. Ook dat, en dat is mijn tweede stelling, acht ik in de meeste gevallen onjuist; legitimiteitsvorming en behoud zijn bij uitstek politieke functies en geen politiële. Bezorgdheid is daarnaast, in ieder geval in Nederland op dit moment, onnodig.