Attitudes van jongeren ten aanzien van de politie: een verkennend onderzoek naar de (gepercipieerde) procedurele rechtvaardigheid

auteur Ines Maus
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2014
aflevering 31. Het gezag van de politie
onderdeel Artikelen
publicatie datum 30 april 2014
taal Dutch
pagina 141
samenvatting

Dit verkennend onderzoek heeft tot doel om inzicht te verwerven in factoren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een invloed hebben op de bereidheid van jongeren om samen te werken met de politie en de wet na te leven. Meer bepaald werd de relatie onderzocht tussen procedurele rechtvaardigheid, legitimiteit en de bereidheid tot medewerking en het naleven van de wet bij jongeren. Dit onderzoek ondersteunt het belang van een normatieve benadering in het verklaren van attitudes en gedragingen ten aanzien van wettelijke instellingen.