De betekenis en de rol van socialisatie tijdens de politieopleiding

auteurs Demarée Chaim
  Sofie De Kimpe
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2012
aflevering 22. Professionalisering en socialisatie
onderdeel Artikelen
publicatie datum 8 februari 2012
taal Dutch
pagina 11
samenvatting

De politieopleiding wordt vaak naar voor geschoven als een direct middel om veranderingen in de politieorganisatie door te voeren. Hoewel de verwachtingen veeleer hooggespannen zijn, schetst de (internationale) literatuur, die zich toespitst op de ontwikkeling van de politieambtenaar tijdens en na de politieopleiding, hierover geen al te rooskleurig beeld. Het socialisatieproces dat de politierekruten ondergaan verloopt in die studies niet steeds zoals dit formeel wordt ‘verwacht’, waardoor de veronderstelde motorrol van de opleiding voor de verandering in de organisatie vraagtekens oproept. Het artikel staat in het teken van het verlenen van inzichten in de rol en de status van de politieopleiding, door het socialisatieproces tijdens en na de politieopleiding te bespreken. Eerst wordt ingezoomd op het socialisatieproces en de courante organisatiesocialisatietactieken. In het tweede deel van het artikel staan de socialisatieprocessen met betrekking tot de politieopleiding en een aantal problemen hierrond centraal, en worden deze vaststellingen gespiegeld aan de Belgische politieorganisatie en haar opleidingsarrangementen.